top of page

Logopedische screening, testing en begeleiding op maat van de patiënt.

Intake

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. De logopedist neemt gestandaardiseerde testen af om zo een objectief beeld van de moeilijkheden te verkrijgen. Op basis van de testresultaten besluiten we de noodzaak tot het al dan niet opstarten van therapie.

Begeleiding

Wanneer uit de testafname de noodzaak tot het opstarten van logopedische therapie blijkt, worden de hoofddoelstellingen en de subdoelstellingen van de behandeling bepaald. Er wordt geopteerd voor een evidence-based methodologie.
Bij de indirecte therapie informeren we de patiënt en de directe omgeving, mits toestemming, over hoe het best wordt omgegaan met de moeilijkheden.
Bij de directe therapie wordt het probleem zelf aangepakt. We stellen behandeldoelen op. Het gebruik van bepaalde therapieprogramma wordt bepaald op basis van de individuele noden.

Informeren

Ons professionele team staat klaar om de patiënt en diens omgeving bij elke stap binnen de begeleiding te voorzien van de nodige adviezen over specifieke aspecten binnen de logopedische stoornissen. 
Het betreft het correct informeren met betrekking tot het ontstaan, de instandhoudende factoren en de eventuele behandeling van de stoornis. Anderzijds wordt er informatie gegeven met als doel preventie en vroegtijdige onderkenning van de stoornis.

bottom of page