top of page

DYSLEXIE

Het leren lezen verloopt in verschillende fasen. Aanvankelijk leert het kind hoe de afzonderlijke letters uitgesproken moeten worden. Vervolgens benoemt het kind de verschillende letters in een woord en plakt ze aan elkaar. Nadien worden meer en meer woorden in hun geheel herkend. Moeilijke woorden zullen aanvankelijk nog letter per letter gelezen worden. Wanneer het kind hier vaardiger in wordt, zal het vooruit kijken en grotere gehelen in zijn geheel kunnen lezen en begrijpen.

Het kan echter mislopen in de verschillende stappen van dit leesproces. De verschillende letters kunnen moeizaam automatiseren: het kind lijkt de letters niet te kunnen onthouden. Soms worden alle letters correct hardop gelezen maar kunnen niet geplakt worden tot één woord. Elke nieuw woord wordt als het ware als een nieuw woord beschouwd.


DYSORTHOGRAFIE

Om correct te leren schrijven wordt er gebruik gemaakt van verschillende strategieën: schrijven wat je hoort, een visueel beeld oproepen van het woord, gebruik maken van spellingsregels en trucjes.

Ook hier kan het foutlopen in de verschillende stappen. Vaak schrijft een kind enkel wat het hoort en is het niet in staat de aangeleerde spellingsregels ‘automatisch’ te gebruiken.


DYSCALCULIE

Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.


Vroegtijdige signalisatie is essentieel om een gunstige prognose te hebben. Men moet er wel rekening mee houden dat dyslexie, dysorthografie  en/of dyscalculie nooit helemaal verholpen kan worden. Kinderen met een leerstoornis hebben recht op compenserende maatregelen die genomen worden in overleg met de ouders, de behandelende logopedist en de school.

bottom of page