top of page

We gaan preventief handelen bij stemmisbruik én verkeerd stemgebruik, zowel bij kinderen én volwassenen.

Onder stemmisbruik worden alle gedragingen verstaan die nadelig kunnen zijn voor een optimale stemproductie. Meestal gaat het om een combinatie van verschillende gewoonten. De schadelijkheid ligt vooral in de frequentie van voorkomen van stemgedragingen die op zich ook normaal voorkomen.

De meest voorkomende vormen van stemmisbruik zijn:

- Roepen, krijsen, gillen

- Overspannen stemgeven in een lawaaierige omgeving gepaard gaand met extreme spanning in de nek

- Overdreven veel praten

- Hoesten en keelschrapen

- Veelvuldig fluisteren


Onder verkeerd stemgebruik vallen die gedragingen die afwijken van een optimale stemproductie. De meest voorkomende vormen van verkeerd stemgebruik zijn:

- Te hoge of te lage toonhoogte

- Te zachte of te sterke luidheid

- Hese of ruwe stemkwaliteit

- Kelige of nasale stemkwaliteit

De stem heeft vele vijanden zoals: allergieën en infecties, astma, reflux, vermoeidheid, medicatie, airconditioning, roken en alcohol.

Bijkomend behandelen we anatomische afwijkingen van de larynx of stemplooien (stembandnoduli, oedeem, stembandparalyse, …).

Binnen de stemtherapie komen volgende doelstellingen aan bod:

- Elimineren of verminderen van stemmisbruik

- Wijzigen van het verkeerd stemgebruik

- Aanleren en intensief inoefenen van verschillende stemtechnieken

bottom of page