top of page
119778449_4378199275588500_2220396426573

Inge Beeckmans

In 2006 behaalde ik een master logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Vervolgens volgde ik een postacademische opleiding met betrekking tot stemstoornissen en stotteren. Als bijkomende specialisaties volgde ik de PROMPT-opleiding voor personen met spraakontwikkelingsstoornissen en apraxie én de opleiding voor eet-en drinkbegeleiding bij jonge kinderen. Ik behaalde eveneens het certificaat aan de Hogeschool van Utrecht tot het afnemen van DDS en DMSS voor personen met eet- en slikstoornissen. Naast coördinatrice van de groepspraktijk ben ik eveneens diensthoofd logopedie in het AZ Sint Maria te Halle. Binnen het ziekenhuis specialiseer ik me vooral in neurogene spraak- en taalstoornissen én dysfagie. Sinds december 2022 ben ik werkzaam als logopediste binnen het WZC De Maretak waar ik bewoners met eet-, slik- én communicatieproblemen begeleid.
Ik maak tevens deel uit van de werkgroepen "Logopedie op School" én "Kwaliteit binnen de logopedie".

elien.jpg

Elien Van Der Plancken

Ik (°1996) studeerde in 2017 af aan de Arteveldehogeschool te Gent als logopedist.
Ik deed stage in BUSO Sint-Franciscus te Strijtem, hier leerde ik werken met jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Ook deed ik stage in Logopedie Pajottenland waar ik leerde werken met verschillende logopedische stoornissen zoals leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen. Daarnaast heb ik nog stage gedaan in BuBao Lentekind te Lennik. Hier werkte ik met kinderen met leer-, taal- en articulatieproblemen alsook met kinderen met gedragsstoornissen.
Ik werk nu op zelfstandige basis bij Logopedie Ten Bos en begeleid voornamelijk kinderen met leer-, taal-, -stem, articulatieproblemen en myofunctionele problemen. De doelgroepen die ik behandel zijn zowel kleuters, lagere schoolkinderen als adolescenten/volwassenen.

sofie.JPG

Sofie De Smet

In juni 2018 studeerde ik af als logopediste aan de Universiteit van Gent. Tijdens mijn stages deed ik o.a. ervaring op in zelfstandige praktijken en het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) in Gent en Jette. Ik leerde articulatie-, leer-, stem - en taalstoornissen en stotteren diagnosticeren en behandelen.
In 2018 startte ik in de praktijk ‘Ten Bos’ en werk ik voornamelijk met kinderen met taal-, leer- en articulatiestoornissen. Ik deed reeds ervaring op in het CAR Zeplin te Sint-Lambrechts-Woluwe. Hier werkte ik met kinderen met een gehoorstoornis, kinderen met een hoorapparaat en/of cochleair implantaat. Ik heb een cursus ‘Vlaamse Gebarentaal’ gevolgd bij Doof Vlaanderen.
Momenteel werk ik, naast mijn job in de praktijk, ook als logopediste in het buitengewoon onderwijs Levenslust in Lennik. Hier werk ik met kinderen type Basisaanbod, type 3 (sociale, emotionele en gedragsproblemen) en type 9 (kinderen met een autismespectrumstoornis).

elien m.png

Elien Muylaert

Ik ben als logopediste afgestudeerd in juni 2018 aan de Hogeschool Gent. Daarnaast behaalde ik eerder een diploma leerkracht lager onderwijs. De combinatie van mijn beide diploma’s zorgt voor een flexibele, ruimdenkende en indien nodig kindgerichte aanpak.


Tijdens mijn stages deed ik ervaring op in verschillende zelfstandige praktijken en op school.

Sinds 2019 ben ik actief als zelfstandige logopediste. Ik behandel voornamelijk kinderen met leer-, taal- en arcticulatiestoornissen. Naast de praktijk werk ik in een lagere school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 3  (kinderen met gedragsstoornissen).

In de toekomst zou ik me graag blijven verdiepen in ontwikkelings- en oro-myofunctionele stoornissen.

laysa.jpg

Laysa Ben Aissa

Ik ben een enthousiaste logopediste met een groot hart voor kinderen. In 2018 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool te Gent, waarna ik koos voor een bijkomende opleiding in het kleuteronderwijs. Naast mijn beroep als logopediste in deze praktijk, werk ik als kleuterjuf in een Brussels schooltje. Ik geef elke begeleiding op een speelse en creatieve manier waarbij ik oog heb voor de interesses van ieder kind.

Laura Versaen.png

Laura Versaen

In 2018 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent.
Tijdens mijn opleiding deed ik vooral ervaring op in het buitengewoon onderwijs en in een centrum voor ambulante revalidatie waar ik vooral kinderen met leer- en taalstoornissen begeleidde.
De job in Logopedie Ten Bos combineer ik met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs

(type 2 en type 9).
Ik vind het belangrijk om kindgericht te werken. Daarom geef ik graag een creatieve toets aan mijn therapie en volg ik regelmatig bijscholingen om up to date te blijven van de laatste nieuwigheden op logopedisch vlak.

foto.jpg

Amber Schokkaert

In het academiejaar 2020-2021 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent en behaalde ik het diploma master in de logopedische en audiologische wetenschappen, minor onderwijs. Tijdens mijn opleiding volgde ik stage in diverse settings met verschillende doelgroepen. Mijn laatste stage volgde ik in de logopedisch praktijk ‘Ten Bos’ en kreeg ik de kans mijn eerste stappen in het werkveld te zetten. In de praktijk kunnen kinderen met taal- en leerstoornissen bij mij terecht.  
Daarnaast volg ik een opleidingsjaar om mij verder te specialiseren in stotteren.

IMG_1942.jpeg

Manon Bolleyn

In januari 2018 studeerde ik af als logopediste aan de Hogeschool Gent. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in verschillende zelfstandige praktijken en in het centrum voor ambulante revalidatie te Brussel. Ik behandelde er voornamelijk kinderen en jongeren met leer-, taal- en articulatiestoornissen. Bijkomend behaalde ik een master in de pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde aan de Universiteit Gent. De kennis die ik in beide opleidingen vergaard heb, geven me een bredere kijk op de ontwikkeling en vorming van kinderen en jongeren. In de toekomst wens ik mijn werk als logopediste te combineren met een job als pedagoog.

20230911_090856_edited.jpg

Lina Jacobs

In 2023 behaalde ik het diploma Master of Science in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen - minor management en onderzoek aan de Universiteit van Gent. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in verschillende zelfstandige praktijken evenals in een ziekenhuis. Mijn stages boden mij de kans praktische kennis en ervaring op te doen omtrent verschillende logopedische stoornissen en te werken met verschillende doelgroepen.  Cliëntgericht en kwaliteitsvol werken vind ik belangrijk. In de toekomst zou ik me graag verder verdiepen in stem-, articulatie- en oro-myofunctionele stoornissen onder meer door het volgen van het Postgraduaat Stem.

bottom of page