Alle logopedisten binnen de praktijk zijn geconventioneerd, zodat uw eigen bijdrage beperkt blijft.

119778449_4378199275588500_2220396426573

Inge Beeckmans

In 2006 behaalde ik een master logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Vervolgens volgde ik een postacademische opleiding met betrekking tot stemstoornissen en stotteren. Als bijkomende specialisaties volgde ik de PROMPT-opleiding voor personen met spraakontwikkelingsstoornissen en apraxie én de opleiding voor eet-en drinkbegeleiding bij jonge kinderen. Ik behaalde eveneens het certificaat aan de Hogeschool van Utrecht tot het afnemen van DDS en DMSS voor personen met eet- en slikstoornissen. Naast coördinatrice van de groepspraktijk ben ik eveneens diensthoofd logopedie in het AZ Sint Maria te Halle.
Ik maak tevens deel uit van een werkgroep Kwaliteit binnen de logopedie.

liesbeth.jpg

Liesbeth Van Schandevijl

In 2012 studeerde ik af als Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Na mijn studies startte ik meteen als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk en werkte ik in een revalidatiecentrum voor gehoor-, spraak- en taalstoornissen te Gent. Momenteel werk ik als zorgcoördinator in de Sint-Maarten Kleuterschool te Aalst, maar deze job blijf ik nog steeds combineren met het geven van logopedische therapie. In de praktijk werk ik voornamelijk met kinderen met leer-, taal- en articulatieproblemen.

elles.jpg

Elles Geeroms

In het academiejaar 2015-2016 behaalde ik het diploma Master in de Logopedische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Tijdens deze opleiding legde ik mij voornamelijk toe op keuzevakken rond de domeinen neurologie en stemstoornissen. Aansluitend volgde ik het Postgraduaat Stem aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen, alsook de opleiding tot Parkinsonlogopediste.

Als logopedist behandel ik stoornissen die te maken hebben met alle mogelijke vormen van communicatie. Ook kinderen met taal- en/of leerstoornissen kunnen dus bij mij terecht voor een diagnostiek en opvolging van hun eventuele moeilijkheden.  

elien.jpg

Elien Van Der Plancken

Ik (°1996) studeerde in 2017 af aan de Arteveldehogeschool te Gent als logopedist.
Ik deed stage in BUSO Sint-Franciscus te Strijtem, hier leerde ik werken met jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Ook deed ik stage in Logopedie Pajottenland waar ik leerde werken met verschillende logopedische stoornissen zoals leer-, taal-, articulatieproblemen en myofunctionele problemen. Daarnaast heb ik nog stage gedaan in BuBao Lentekind te Lennik. Hier werkte ik met kinderen met leer-, taal- en articulatieproblemen alsook met kinderen met gedragsstoornissen.
Ik werk nu op zelfstandige basis bij Logopedie Ten Bos en begeleid voornamelijk kinderen met leer-, taal-, -stem, articulatieproblemen en myofunctionele problemen. De doelgroepen die ik behandel zijn zowel kleuters, lagere schoolkinderen als adolescenten/volwassenen.

sofie.JPG

Sofie De Smet

In juni 2018 studeerde ik af als logopediste aan de Universiteit van Gent. Tijdens mijn stages deed ik o.a. ervaring op in zelfstandige praktijken en het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) in Gent en Jette. Ik leerde articulatie-, leer-, stem - en taalstoornissen en stotteren diagnosticeren en behandelen.
In 2018 startte ik in de praktijk ‘Ten Bos’ en werk ik voornamelijk met kinderen met taal-, leer- en articulatiestoornissen. Ik deed reeds ervaring op in het CAR Zeplin te Sint-Lambrechts-Woluwe. Hier werkte ik met kinderen met een gehoorstoornis, kinderen met een hoorapparaat en/of cochleair implantaat. Ik heb een cursus ‘Vlaamse Gebarentaal’ gevolgd bij Doof Vlaanderen.
Momenteel werk ik, naast mijn job in de praktijk, ook als logopediste in het buitengewoon onderwijs Levenslust in Lennik. Hier werk ik met kinderen type Basisaanbod, type 3 (sociale, emotionele en gedragsproblemen) en type 9 (kinderen met een autismespectrumstoornis).

elien m.png

Elien Muylaert

Ik ben als logopediste afgestudeerd in juni 2018 aan de Hogeschool Gent. Daarnaast behaalde ik eerder een diploma leerkracht lager onderwijs. De combinatie van mijn beide diploma’s zorgt voor een flexibele, ruimdenkende en indien nodig kindgerichte aanpak.


Tijdens mijn stages deed ik ervaring op in verschillende zelfstandige praktijken en op school.

Sinds 2019 ben ik actief als zelfstandige logopediste. Ik behandel voornamelijk kinderen met leer-, taal- en arcticulatiestoornissen. Naast de praktijk werk ik in een lagere school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 3  (kinderen met gedragsstoornissen).

In de toekomst zou ik me graag blijven verdiepen in ontwikkelings- en oro-myofunctionele stoornissen.

laysa.jpg

Laysa Ben Aissa

Ik ben een enthousiaste logopediste met een groot hart voor kinderen. In 2018 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool te Gent, waarna ik koos voor een bijkomende opleiding in het kleuteronderwijs. Naast mijn beroep als logopediste in deze praktijk, werk ik als kleuterjuf in een Brussels schooltje. Ik geef elke begeleiding op een speelse en creatieve manier waarbij ik oog heb voor de interesses van ieder kind.

Laura Versaen.png

Laura Versaen

In 2018 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent.
Tijdens mijn opleiding deed ik vooral ervaring op in het buitengewoon onderwijs en in een centrum voor ambulante revalidatie waar ik vooral kinderen met leer- en taalstoornissen begeleidde.
De job in Logopedie Ten Bos combineer ik met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs

(type 2 en type 9).
Ik vind het belangrijk om kindgericht te werken. Daarom geef ik graag een creatieve toets aan mijn therapie en volg ik regelmatig bijscholingen om up to date te blijven van de laatste nieuwigheden op logopedisch vlak.

foto.jpg

Amber Schokkaert

In het academiejaar 2020-2021 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent en behaalde ik het diploma master in de logopedische en audiologische wetenschappen, minor onderwijs. Tijdens mijn opleiding volgde ik stage in diverse settings met verschillende doelgroepen. Mijn laatste stage volgde ik in de logopedisch praktijk ‘Ten Bos’ en kreeg ik de kans mijn eerste stappen in het werkveld te zetten. In de praktijk kunnen kinderen met taal- en leerstoornissen bij mij terecht.  
Daarnaast volg ik een opleidingsjaar om mij verder te specialiseren in stotteren.

joyce.jpg

Joyce Valkenier

Mijn masterdiploma in de Logopedische wetenschappen behaalde ik in 2021 aan de Universiteit Gent. Tijdens de stageperiodes en masterclasses ontwikkelde ik een bijzondere interesse voor neurologische en slikstoornissen. Ik liep stage in het Universitair Ziekenhuis in Brussel en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. Deze stages waren specifiek gericht op volwassenen met een neurogene problematiek en slikstoornissen. Als logopediste is het belangrijk om patiëntgericht en evidence-based te werken waar er oog is voor de behoeften van de patiënt. Daarom volg ik regelmatig bijscholingen om de patiënt de best mogelijke therapie te geven die bovendien wetenschappelijk onderbouwd is.