top of page

Articulatiestoornissen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Bepaalde klanken of klankcombinaties worden niet goed uitgesproken. Klanken worden vervangen, weggelaten of vervormd.
Articulatiestoornissen kunnen verscheidene oorzaken hebben. Als gevolg van een articulatiestoornis kan een kind moeilijker te verstaan zijn. Een articulatiestoornis kan in een latere fase leiden tot lees- en spellingproblemen.

bottom of page