top of page

De volgende stappen moeten in chronologische volgorde doorlopen worden:

1. VOORSCHRIFT LOGOPEDISCH BILAN


Vooraleer u op intake kan komen, dient u langs te gaan bij de geneesheerspecialist. De dokter schrijft een voorschrift voor een logopedisch bilan op.

U brengt dit voorschrift samen met 5 vignetten van de mutualiteit mee op de eerste afspraak.


2. INTAKE en TESTAFNAME


3. VOORSCHRIFT LOGOPEDISCHE THERAPIE


Na de intake en de testafname, maakt u terug een afspraak bij de geneesheerspecialist. De dokter zal nu een voorschrift voor het opstarten van de begeleiding uitschrijven.


4. DOSSIER TERUGBETALING


Beide voorschriften én het logopedisch bilan worden nu samengebundeld tot een volledig dossier voor een aanvraag voor tegemoetkoming voor de logopedische kosten bij de mutualiteit.


5. BEHANDELING
Van zodra er goedkeuring van de adviserend geneesheer van de mutualiteit verkregen wordt, kan de therapie opgestart worden.

bottom of page