top of page

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond.  Afwijkende mondgewoonten zoals foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen of lispelen kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Deze gewoonten oefenen een negatieve invloed uit op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren. Hiervoor blijkt vaak orthodontische interventie noodzakelijk.
Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.
Binnen de OMFT-therapie worden in eerste instantie de mogelijke oorzaken opgespoord en aangepakt. Daarnaast zal vaak via een gedragstherapeutische aanpak geprobeerd worden om de negatieve gewoonten te doen verdwijnen en het gewenste gedrag te laten toenemen. Dit alles gebeurt binnen een speelse setting. Binnen de oraal-myofunctionele oefentherapie zal de logopedist oefeningen geven die er toe moeten leiden dat het verstoorde evenwicht tussen de verschillende orofaciale spiergroepen hersteld wordt. Daarnaast wordt gestreefd naar een correcte tongplaatsing in rust en tijdens slikken. Ook de articulatieproblemen die vaak geassocieerd zijn aan deze schadelijke mondgewoonten, zullen in een gestructureerde setting worden aangepakt. Vaak gaat het om interdentale (tussentandse) of addentale (tegentandse) productie van o.m. de /s/, /z/, /t/, /d/, /n/ en /l/. Bij de aanpak van deze problemen is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de aanpak. We denken hierbij aan NKO-artsen, tandartsen, orthodontisten, …

bottom of page